Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Kowalska

Prawo administracyjne

  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji i innych pozwoleń administracyjnych,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji państwowej i  sądami administracyjnymi,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego