Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Kowalska

Prawo gospodarcze

  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
  • prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • opracowywanie projektów uchwał, regulaminów itp.,
  • połączenia i przekształcenia spółek,
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego.