Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Kowalska

Prawo pracy

  • reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z prawem pracy,
  • przygotowywanie regulaminów pracy i innych aktów prawa pracy,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.